Quan diverses persones tenen accés a diverses propietats, la solució més senzilla sol ser la instal • lació d’un sistema de mertrejament pel que una clau es pot utilitzar per accedir a diverses propietats. Els sistemes de mastrejament d’avui dia poden arribar a ser bastant complexos, i no són tan simples com les “claus mestres” d’abans.

Un sistema senzill implicaria múltiples panys que s’han manipulat prèviament de forma individual i per separat. En aquest cas, la clau mestra generalment és usada per una sola persona ja que és capaç d’obrir bastants portes, però podria haver-hi algunes excepcions, com els equips de manteniment d’apartaments on pot tenir algunes claus que accedeixen a zones comuns, i altres claus que poden obrir només la seva porta i la porta comunitària. Altres claus podrien estar dissenyades de manera que, encara que la clau mestra funcionarà a tot arreu, una altra clau que es va fer només per una porta i només s’obrirà aquesta porta, i cap altra més.

Una configuració més complexa implicaria un sistema de tres nivells, on hi hauria una clau (o conjunt de claus) que podria obrir totes les portes, un altre que podria obrir un conjunt de portes seleccionades, com per exemple un cert edifici, i després les claus individuals obrir les portes de manera individual a cada habitatge i la porta del portal també. Aquesta és una idea especialment bona per als administradors de la propietat o els propietaris que contracten als diferents treballadors de manteniment per a diferents propietats, o fins i tot en diferents ciutats.

Com podeu veure, els sistemes de mestrejament poden ser bastant complicats. Confia en els professionals perquè es faci bé des del principi.

Per a més informació o per rebre una consulta de seguretat gratuïta, poseu-vos en contacte amb nosaltres al(+34) 93 428 31 31 avui o utilitzeu el formulari de contacte.