La solució a la cessió de determinats espais dins d’una empresa: El mastrejaments de claus i panys

mastrejaments claus panys

Un mastrejament de claus i panys és un sistema que permet mitjançant una clau mestra, obrir més d’un pany (cilindre), i personalitzar segons convingui, diferents claus que obrin diferents espais.
Les empreses solen tenir diferents espais per a l’organització de la seva producció i oficines. Això pot portar problemes a l’hora de distribuir còpies de les claus als empleats, de les diferents portes d’accés, sales o oficines. El mastrejament de claus i panys sol ser una fàcil solució per permetre la circulació i l’accés als diferents llocs d’una empresa, sense haver de donar una còpia de llocs que no és necessari l’accés dels treballadors. A més, ajuda a reduir el volum de claus dels nostres clauers, i permet reduir-la a una, per al seu millor emmagatzematge i fàcil maneig.
Per poder realitzar el mastrejament, les claus han de tenir les mateixes dimensions internes del bombí, o ser de la mateixa marca.
Existeixen diferents tipus:

1. Mastrejamentsenzill

Una o diverses portes poden ser obertes per la seva clau corresponent, i una clau mestra obre totes aquestes portes. És ideal per a petites empreses que no tenen moltes portes.

 2. Mastrejamentde portal senzill

Cada usuari té clau de les zones comunes que poden accedir, i es pot integrar el cilindre del seu habitatge, traster, etc. És típic de comunitats de veïns.

3. Mastrejamentde portal de zones mancomunades.

Cada veí podrà obrir amb una sola clau el portal (o els diferents portals si hi ha més d’un), la del seu habitatge, i la de les zones mancomunades com a patis, garatges, etc.

4. Mastrejamentcomplex

En aquest tipus de mastrejament, existeixen diferents nivells de jerarquia de clau mestra. L’anomenada “Gran Mestre”, obre tots els subgrups de claus mestres que obren diferents portes. Pel que, aquesta primera clau (1), obre tres claus mestres més 1, 2.2, 2.3, i aquests subgrups, obre cadascun, un conjunt de portes: 2.1 obre 3 portes amb 3 claus diferents, 2.2 obre 2 portes amb dues claus diferents, etc.

Com es pot comprovar, el sistema de mastrejament sol ser complicat, en Mastercerrajeros comptem amb professionals especialitzats en el sector, que garanteixen la utilització de materials de gran qualitat, per garantir el bon mastrejament de claus i panys i la seva eficaç instal·lació. Pots omplir el formulari de contacte per resoldre qualsevol dubte.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *